firma profil

AUTOMATISK PARKERING AS

Med vår lange erfaring fra rådgiver- og entreprenørbransjen, har vi i de siste årene skaffet oss god kunnskap om montering av automatiske lagersystemer.

Nå vil vi omsette denne erfaringen til også å omfatte helautomatiske parkeringssystemer for biler.

Med lang erfaring fra å samarbeide med tyske selskaper, har vi inngått samarbeide med den tyske produsenten av helautomatiske parkeringssystemer, Stolzer GmbH, en solid leverandør som gjennom mange år har levert parkeringsanlegg over store deler av verden.

Med våre språklige og tekniske kunnskaper kan vi bistå kunden gjennom hele leveringsprosessen.

Vi tilbyr levering av parkeringsplasser på minimum av areal.

Ta kontakt med

Automatisk Parkering AS
Harald Løberg

 

Hamang Terrasse 77
N-1336 Sandvika

post@automatiskparkering.no
telefon: +47 913 36 107

Org.nr. 998 854 628 MVA